NORDKYN
DER
NATUREN
RÅR
24.05.2024
v 16.5 M/S
3.8 °C

REIN

Tilpasningsdyktige dyr som er en viktig del av samisk levemåte.

Av og til trekker de slede

Det finnes mange reinsdyr på Nordkyn om sommeren.

Finne rein

Reindrift har vært en sentral del av samenes levemåte i Finnmark siden 1600-tallet. I april måned flytter reindriftssamene sine reinsdyr til Nordkyn for sommerbeite.

Kalvene blir født i mai, og mens de er små er flokkene sky og holder seg lenger unna veier og mennesker. Men de vokser fort og på Nordkyn er det ca 5000 individer om sommeren.

På denne tiden går dyrene i mindre flokker over hele halvøya, og man kan ofte se den fra - og på - veien. Hvis du ser reinsdyr mens du kjører, senk farten og hold utkikk.

Det finnes samiske turopplevelser der du kan bli kjent med rein på nært hold - du kan til og med prøve lassokasting etter reinsdyrhorn!

I september/oktober samler samene flokkene og begynner flyttingen mot vinterbeite nærmere finskegrensen, nærmere 200 kilometer unna.

Reinsdyrfakta

  • Hannreinen feller geviret om vinteren, mens hunnreinen (simla) gjør dette etter kalvefødselen i mai/juni.
  • Reinene spiser primært lav, mose, løv og sopp.
  • Samiske språk har over 400 ord som omhandler reinsdyr og reinsdyrhold.
  • Selv en 10-kilos nyfødt reinkalv kan løpe fortere enn et gjennomsnittlig menneske.
  • Reinsdyrenes klover tilpasser seg årstidene, og blir mindre og hardere om vinteren for å få bedre tak på snø og is.
  • Reinsdyr brukes for sitt kjøtt, skinn, gevir og iblant sin melk og som transportmiddel.