LEBESBY, KUNES & VEIDNES

Fiskeværene rundt den mektige Laksefjorden

Laksefjord

Bygdene rundt fjorden gir gode muligheter for vandring, camping og fiske.

Lebesby

Lebesby har en travel veikafé ved siden av den smått berømte Bøgeberg Landhandel, som er kjent for en fantastisk blanding av dagligvarer og kuriosa til behagelige priser.

Kunes

Kunes er en gammel boplass innerst i Laksefjorden. I dag bor det rundt 60 mennesker der. Byda har post, matbutikk, kapell, kafe og skole.

Om sommeren er stangfiske etter laks i Storfjordelva populært. En kjærkommen avveksling for lokalbefolkningen - og de mange tilreisende som dukker opp omkring 20. juli hvert år - er når bommen åpnes opp til det populære rekreasjonsområdet på Laksefjordvidda.

Veidnes

Veidnes er den eneste gjenværende bosetning på vestsiden av Laksefjord.

Omtrent 350 dekar jord er oppdyrket, fordelt på 2 gårdsbruk med storfe og sauehold. På Veidnes bor det omtrent 30 mennesker, og stedet er forfatteren Magnar Mikkelsens hjemplass.

Bygda er en del av et våtmarksområde med langgrunne strender og vide myrer.

Lille-Porsanger elva og Kjæsvannet er flotte områder for fiske, og på Kjæsvannet har fiskeforeningen båt til utleie. Sommeren bringer også med seg et yrende fugleliv.