FISKE

Havfiske i verdensklasse med torsk, sei, kongekrabbe og kveite som fangst.

Ferskvannsfisket byr på laks, ørret og røye.

Fersksvanns- og isfiske

Gå på fisketur etter ørret og røye i fjellvannene eller laks i elvene. Om vinteren kan isfiske med fordel kombineres med en snøskutertur eller skitur.

Fiske i Barentshavet

Nordkyn har fiskefelter i verdensklasse, og fiskeri har vært levebrødet her i tusenvis av år. Kysten har rike bestander av torsk, sei, hyse, kveite, flyndre og kongekrabbe.

Du kan bli fisker for en dag og lære fra yrkesfiskere eller leie båt og prøve fiskelykken selv. Flere turoperatører tilbyr også fisketurer for én eller flere dager.

Fiskekort

Det kreves fiskekort for innlandsfiske for personer som ikke er bosatte i Finnmark. Laksefiske krever et ekstra kort.

Alle har rett til å fiske i havet med stang og håndsnøre og med små garn og liner. Turister er begrenset til stang og håndsnøre.

Pass på eksportrestriksjonene - tilreisende kan bringe opp til 15 kilo selvfisket fisk ut av Norge.

Fisketurer

Arctic Coast AS i Kjøllefjord kan gi informasjon om tilgjengelige fisketurer.

Utstyr

Backlash Fishing Shop i Kjøllefjord har et stort utvalg av fiskestenger, sluker og annet fiske- og friluftsutstyr. Peto AS (også i Kjøllefjord) tilbyr friluftsklær og fiskeutstyr.